ไทยศรีประกันภัย จัดราคาแบบ ฟิน ฟิน


ซ่อมเรา 1 แสน ซ่อมเขา 1 ล้าน
ประกันชั้น 3+ เบี้ย 4,900 บาทสุด ฟินนน!!1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก     500,000   ต่อคน
   10,000,000  ต่อครั้ง
 2 คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก   1,000,000  ต่อครั้ง 
 3 ความเสียหายต่อรถยนต์      100,000.  ต่อครัง 
4 ความเสียหายส่วนแรก รับการยกเว้น        2,000.   ต่อครั้ง
 5 คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล    รวม 6 ที่นั่ง 50,000. ต่อคน
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล      รวม 6 ที่นั่ง 50,000. ต่อคน 
 7 การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 200,000  ต่อครั้ง
 เบี้ยรวมภาษีอากร 4,900  บาท 
 อายุรถในการรับประกันภัยไม่เกิน15 ปี 
 ***ได้รับยกเว้น Excess  
 
 
 
         เงื่อนไขการรับประกัน

 
 รถเก๋ง ปิคอัพ ทุน 100,000.- รถญี่ปุ่น รถตลาดทั่วไป ราคารถต้องไม่ต่ำกว่า 100,000. บาท

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปิยณัฐ จรูญรัตนภาคย์
เลขที่ใบอนุญาต : 6604012265
บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัดที่อยู่ 123/5 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 Tel: 093-584-1978